Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

3. Prima trgovačko društvo ZLATARNA DOŠEN j.d.o.o., Požega, Vinogradska 22, OIB: 41434989812, MBS: 030161761, M: +385 98 363 665, E: info@zlatarna-dosen.com, W: www.-zlatarna-dosen.com

4. Ja ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje usluge (odabrati) , naručene/primljene dana .

5. Datum i mjesto:

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu dostavit ćemo Vam bez odgode elektroničkim putem.